Spoločnosť MKMS Zvolen je pre Vás ideálnou voľbou pri akomkoľvek zámere v stavebníctve pre vysokú profesionalitu odborného personálu a pre špickovú techniku strojového parku /New Holland, Locust, Mercedes/.

Neustále sa podieľame na výstavbe nových priemyselných parkov, obchodných domov, čerpacích staníc, parkovísk, spevnených plôch, inžinierskych sietí a kanalizácii.Sme Vám plne k dispozícii počas pracovných dní, víkendov a štátnych sviatkov. Plne sa prispôsobíme Vašim požiadavkám a potrebám realizácie stavby.

Veríme, že v blízkej budúcnosti Vám poskytneme perfektný a spoľahlivý servis, efektívne riešenia a vysokú kvalitu za prijateľné ceny.

Tešíme sa na našu skorú obchodnú spoluprácu.

   
Náš partner:
  Alpine